загубен

загубен
прил. - залутан, заблуден, безпътен
прил. - изтърван, изпуснат, жертвуван, пожертвуван, изгубен, пропуснат
прил. - невъзвратим, безвъзвратен
прил. - пропаднал, безнадежден, ненадежден

Български синонимен речник. 2013.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • загубен кластер — (анг. lost cluster) кластер што оперативниот систем го обележил како да е во употреба, но во ФАТ табелата нема податок за негово поврзување со одреден фајл губењето на кластери најчесто се случува кога доаѓа до прекин на напојувањето со… …   Macedonian dictionary

  • загубен съм — словосъч. загивам, свършен съм, свършено е с мене, застрашава ме смърт, застрашава ме опасност …   Български синонимен речник

  • пропаднал — гл. паднал, потънал, затънал, изчезнал, загинал, погинал гл. западнал, обеднял, фалирал гл. декласиран, деморализиран, безпътен, развален, неморален, загубен човек гл. загубен, безнадежден гл. изгубен, умиращ, отслабнал, обречен на смърт гл …   Български синонимен речник

  • алопластика — (грч allos друг, plassein обликува) мед заменување на еден загубен дел од телото со друг земен од друг човек, трансплантација …   Macedonian dictionary

  • десператен — (лат. desperatus) 1. очаен, загубен, безнадеже 2. крајно огорчен …   Macedonian dictionary

  • ирепарабилен — (фр. irreparable) непоправлив, ненадоместлив, необновлив. неповратен, трајно загубен …   Macedonian dictionary

  • протеза — (грч. pro tithemi постави/поставува напред) 1. мед. механичка направа или апарат што надоместува загубен дел од телото (рака, нога, заби итн.) 2. линг. гласови што се развиваат пред некои вокали …   Macedonian dictionary

  • хетероморфизам — (грч. heteros, morphe) 1. јавување на некоја материја во повеќе облици (на пр., јаглеродот се јавува како дијамант, графит, антрацит) 2. биол. појава кај регенерацијата на организмот да се развие друг орган, а не оној што бил загубен (на пр., кај …   Macedonian dictionary

  • безнадежден — прил. обезсърчителен, отчаян, отчайващ, ненадежден, обезкуражителен, безутешен, тревожен, безизходен прил. изгубен, загубен, безвъзвратен, невъзвратим, изпуснат, изтърван прил. тъжен, мрачен, изоставен, самотен, неутешим, сиротен, нещастен,… …   Български синонимен речник

  • декласиран — прил. понижен, свален, деградиран прил. безреден, безпътен, пропаднал, деморализиран, лумпенизиран, загубен, провален …   Български синонимен речник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”